Content drift

Innen: MIA

Content drift

A link rot jelenségnek az a válfaja, amikor egy hivatkozott forrás tartalma idővel olyan mértékben megváltozik, hogy már nem tekinthető azonosnak azzal, amire a hivatkozás eredetileg vonatkozott.