Jupyter notebooks for web archives

Innen: MIA

A projektet az ausztrál, a brit, az új-zélandi webarchívumok, valamint az Internet Archive gondozzák és az IIPC finanszírozza a kezdeti munkálatokat. Számítanak az IIPC Kutatási Munkacsoport tagjainak, illetve az egyes konzorciumi tagoknak a közreműködésére is. A projektben a Jupyter Notebook alkalmazásfelület segítségével olyan tananyagokat fejlesztenek, melyekkel a gyűjtemények kutatási célú felhasználásának különféle formái sajátíthatók el. A tananyagok elérhetők passzív, letölthető formában, de egy olyan felületen is, ahol élőben mindent be lehet gyakorolni, mivel a teljes virtuális hardver- és szoftverkörnyezet a felhőben áll elő, s egy webböngészővel érhető el. Egyaránt alkalmas a webarchívumokból történő adatkinyerés alapjainak elsajátítására, a visszakeresési és indexelési eljárások bemutatására, valamint az időbeli dimenzió kutatási célú felhasználásának demonstrálására. Egy megfelelő plugin segítségével bármely más, memento kompatibilis, illetve OWB-t vagy PyWb-t használó archívum is beilleszthető a tananyagokba a fejlesztő intézmények webarchívumai mellé.